» سازهای کوبه ای ( درامز و پرکاشن)

با کلیک روی تصویر مدرس می توانید با سوابق هنری او آشنا شوید :محمد رضا طیاربا گروه سازهای کوبه ای بیشتر آشنا شوید :


بازدید از صفحه : 3136