» تسهیلات آموزشگاه

تسهیلات و شرایط ویژه و استثنایی آموزشگاه موسیقی و نقاشی هنر و اندیشه

این آموزشگاه در سال 1387 برای اولین بار در سطح آموزشگاه های آزاد هنری سراسر کشور، اقداماتی بدیع جهت رفاه هنرجویان و توجه بیشتر به جذب و نظارت بر پیشرفت آنها انجام داده است :

*** امکان بررسی پیشرفت هنرجویان زیر بیست سال توسط والدین

تا قبل از ایجاد این امکان در سایت آموزشگاه ، برای هنرجویان زیر بیست سال پرونده ای محرمانه تشکیل می شد که از آن طریق والدین ،بدون اطلاع هنرجو میزان پیشرفت و علاقه مندی وی را به صورت نمره های ماهانه و نظرات تشویقی و یا اخطار  که توسط مدرس مربوطه درج می شد ، قابل ملاحظه و پی گیری می بود . اکنون این امکان در سایت وجود دارد تا والدین به پرونده ی فرزندان از جهت نظارت دقیق تر و همکاری بهتر برای پیشرفت هنرجو ، یاور آموزشگاه باشند . در برخی موارد ممکن است هنرجویی نیاز به مشاوره بیشتر و یا تغییر رشته و ... داشته باشد که این ارتباطِ  آموزشگاه و والدین جهت تصمیم گیری بهتر بسیار سودمند است .

*** سیستم مرخصی برای هنرجویان با سه پیش فرض : دانش آموز-دانشجو -سایر هنرجویان
برای هنرجویان در سه پیش فرض بالا ، با توجه به زمان امتحانات و یا تعطیلات تابستان جدولی تعبیه گردیده که هنرجو می تواند با توجه به زمان های تعیین شده در آن جدول و با اطلاع قبلی ، در هر ترم از یک مرخصی استفاده نماید .

بازدید از صفحه : 3542