آشنایی با هنر مینی‌مال و نقاشی کُنشی

آشنایی با نقاشی کُنشی

آشنایی با نقاشی کنشی

به نقل از سایت همشهری آنلاین:
اصطلاح نقاشی کنشی (Action painting)، توصیف گر سبک و روشی در نقاشی است که جکسون پولاک مبدع آن بود و طی آن، هنرمند با پاشیدن، ریختن و چکاندن رنگ بر روی بوم، اثر خود را پدید می آورد.

این اصطلاح نخستین بار در سال 1952 توسط "هارولد روزنبرگ" منتقد هنری به کار گرفته شد و بر این دیدگاه استوار بود که تابلوی نقاشی صرفا نباید یک محصول پرداخت شده باشد.

بلکه باید فرایند آفرینش خود را نیز ثبت کند. یعنی همان اعمالی که هنرمند به هنگام نقاشی کردن اثر انجام می‌دهد.

آشنایی با هنر مینی‌مال

آشنایی با هنر مینی‌مال

اصطلاح هنر مینی مال (Minimal art) برای توصیف گرایشی در نقاشی و به ویژه مجسمه سازی به کار می‌رود که طی دهه 1950 ظهور یافت.

در این توصیف، فقط از اصلی‌ترین فرم‌های هندسی استفاده شده بود.

هنر مینی مال بیشتر به امریکا مربوط می‌شود و ویژگی غیر شخصی آن را به عنوان واکنشی در برابر هیجان و شور اکسپرسیونیسم انتزاعی می‌دانند.

"کارل آندره"، "دون جود" و "تونی اسمیت" از جمله مشهورترین هنرمندان هنر مینی مال محسوب می‌شوند.

»»» بازدید از این خبر :  2531