هفدهمین دوره از فستیوال های هنرجویی اقلیم و هنر

هفدهمین دوره از فستیوال های هنرجویی اقلیم و هنر
جمعه چهارم مرداد ماه نود و هشت
فرهنگسرای نیاوران / سالن اصلی ( خلیج فارس )
ساعت ۱۰ صبح»»» بازدید از این خبر :  68