ورکشاپ نوازندگان سنتی در بهار 98
ورکشاپ نوازندگان سنتی آموزشگاه هنر و اقلیم در 30 خرداد ماه 98سپهر امیری نوازنده سنتور. 
هنرجو خانم پریسا نوروزی


هیوا هاشمی نوازنده تار و سه تار
هنرجو آقای مجید واصفی


کیمیا اوجبی نوازنده کاخن و دف 
هنرجوی آقای ایثار یاور


کتایون شیروانی نوازنده دف و نی
هنرجوی آقای ایثار یاور


کیانا نوری نوازنده دف
هنرجوی آقای ایثار یاور


اشرف رجبی خوانده ی سنتی
هنرجوی خانم فرشته شمس
»»» بازدید از این خبر :  949