مراسم برزگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی طوسی
مراسم بزرگداشت حکیم سخن، بزرگ سراینده ی پارسی گو، ابولقاسم فردوسی طوسی
مجلس شاهنامه خوانی و نقالی با حضور و سخنرانی دکتر محمود صادقی زاده
با همکاری شهر کتاب ابن سینا
»»» بازدید از این خبر :  1091