کنسرت گروه های موسیقی اقلیم و هنر
کنسرت گروه های موسیقی اقلیم و هنر
طراح پرفورمنس ها، سرپرست نوازندگان و اجرا ها: آرش فناییان
به همراه اجرای چند پرفورمنس موسیقی و اجرای تریو گیتار کم سال

هنرمندان گروه اقلیم: مهرسا دبیری، شایان ابراهیمی، مهدی عسگری، ماهگل احمدی، کیمیا اوجبی، نیما شفق، پارسا قمرپور و بابک قاسم زاده اصل

هنرمندان گروه هنر: مهرسا دبیری، رومینا بردبار، شایان ابراهیمی، امیر علیایی، امیرحسین فولادپنجه، هلیا همراهیی، ارسلان معتمدی، پریا مسکینی، سحر فرزانه، آرمینا وفایی، بابک قاسم زاده اصل و  ماهگل احمدی

نوازندگان کم سال: درینا راهنورد، ارشیا تاجی پور و آروین سدادی 

نوازنگان پرفورمنس: آرمینا وفایی، کیانا وحیدی منش، بابک قاسم زاده اصل، ماهگل احمدی، کیمیا اوجبی و ارسلان معتمدی

   

    

       

    

    

    

                       
  
    

    

    

    

      

    


»»» بازدید از این خبر :  1337