داستان های قدیمی از کاستیا لابیه خا
مراسم رونمایی '' داستان های قدیمی از کاستیا لابیه خا '' 
نویسنده : میگل دلیبس 
ترجمه: آرش فناییان و فرناز فروتنی
به همراه پرفورمنس: موسیقی نواحی کاستیا، داستان خوانی و صرف کاسرا... 
دوشنبه بیست و چهار  اردیبهشت ماه نود 


         

     

     

       

     

      

     

     

     »»» بازدید از این خبر :  1326