فستیوال هنرجویی تابستان 96 (موسیقی پاپ معاصر)
            فستیوال هنرجویی اقلیم
دبیر فستیوال و مدیر هنری: آرش فناییان
تم موسیقی پاپ معاصر
فرهنگسرای نیاوران
تابستان 1396»»» بازدید از این خبر :  1026