کارگاه قصه و ریتم ویژه کودکان 07-11-1395

کارگاه قصه و ریتم ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال 

افسانه های ایران و ملل٬ آشنایی با اتل ها٬ متل ها و هیچانه ها

بازی های سنتی و نمایشی

همراه با بهارک بابک:

  •          فرزند آقای رضا بابک از پیشکسوتان بازیگری سینما و تلویزیون
  •          دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  •          متخصص در مربی گری قصه گویی خلاق و نمایش خلاق کودک 

 

 

 
»»» بازدید از این خبر :  1835