فراخوان گروه نوازی موسیقی ایرانی-تلفیقی
گروه ایرانی - تلفیقی موومان به سرپرستی استاد نوید توسلی ٬جهت تکمیل کادر نوازندگان خود در ساز های تار٬ گیتار٬ویولن٬عود و پرکاشن ثبت نام می کند.علاقه مندان به حضور در این ورکشاپ ها،دست کم می بایست در نوازندگی ساز خود،دارای توانایی پایه باشند.


»»» بازدید از این خبر :  1594