تک نوازی هنرجویان سنتور ۲۸ آبان ۹۵

اولین سری از اجراهای درون آموزشگاهی
تکنوازی هنرجویان رشته سنتور در آموزشگاه 
جمعه ۲۸ آبان ماه
ساعت ۱۵
ورود برای عموم آزاد است.»»» بازدید از این خبر :  1640