آموزش ریتم های آیینی به استادی آقای محمدرضا طیار
دوره آموزش "ریتم های آیینی" طی ماه های آبان و آذر به استادی جناب آقای محمدرضا طیار در آموزشگاه هنر و اندیشه برگزار می شود.

جهت ثبت نام با دفتر آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.
»»» بازدید از این خبر :  1923