تغيير تاريخ کارگاه آموزش پرده بندی و کوک تار و سه
کارگاه آموزش :
1- پرده بندی تار و سه تار
2- روش کشیدن پوست تار
3- روش سیم انداختن تار و سه تار
4- روش کوک کردن تار و سه تار


تاریخ برگزاری کارگاه طی یک جلسه - 1 آذر ماه 1392

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشگاه تماس حاصل فرمایید
»»» بازدید از این خبر :  2912