مختصری درباره ساز فلوت
فلوت  flute 

 

این ساز درتقسیم بندی سازهای موسیقی _ اگرچه امروزه نوع فلزی آن ساخته
 می شود -جزو گروه سازهای بادی چوبی محسوب می شود.درتقسیم بندی
جدید ترِ سازهای بادی ، این ساز در گروه سازهای بادی بدون زبانه   Blow Hole
قرار می گیرد .
فلوت به صورت افقی به موازات لب ها توسط دو دست نوازنده گرفته می شود و
 به وسیله ی دمیدن در سوراخ جانبی آن به صدا در می آید .در قدیم این ساز بدون
 کلید بود ولی در نیمه ی اول قرن نوزدهم میلادی شخصی به نام تئو بالد بوهم
برای فلوت کلید هایی اختراع کرد و تعداد سوراخ های آن را افزایش داد .
در حال حاضر به فلوت ، فلوت بوهم یا فلوت کلید دار نیز می گویند .
وسعت صوتی این ساز سه اکتاو می باشد .امروزه این ساز بیشتر از نقره و کروم
ساخته می شود .

بر گرفته ازکتاب خلاقیت موسیقی- انتشارات سه استادوقلم چی-
مولفین:امیدسیاره/علی تفرشی/محمدمهدی گورنگی
»»» بازدید از این خبر :  4027